Termeni și condiţii

Vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare ale acestui website, prezentate mai jos. Utilizarea în continuare a acestui website este echivalentă cu o confirmare explicită a acceptării tuturor prevederilor acestui document.

S.C. DURAZIV SRL îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui website, precum și termenii şi condiţiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.

Proprietatea conținutului

S.C. DURAZIV SRL este autorul site-ului www.duraziv.ro şi beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislaţiei române şi internaţionale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustraţii, design-uri, iconuri, fotografii, clipuri audio/video, ş.a.m.d. sunt proprietatea DURAZIV sau sunt licenţiate de DURAZIV pentru a fi folosite.

Conţinutul site-ului www.duraziv.ro, integral şi/sau parţial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale fără acceptul scris prealabil al DURAZIV.

Mărci

DURAZIV este o marcă înregistrată, deţinută de către S.C. DURAZIV SRL. Domeniul duraziv.ro este deţinut de către S.C. DURAZIV SRL. Utilizarea acestei mărci, a domeniului sau a numelui DURAZIV, în forma directă sau “ascunsă” (de tipul, dar nu limitat la, meta taguri sau alte tehnici de indexare, căutare web) fără permisiunea prealabilă scrisă a S.C. DURAZIV SRL, este interzisă şi se pedepseşte conform legii.

Reguli de utilizare

Serviciile şi produsele prezentate pe site-ul www.duraziv.ro nu se constituie într-o ofertă de niciun fel, fiind prezentate cu titlu pur informativ. Pentru a primi o ofertă din partea DURAZIV, veţi contacta direct compania.

DURAZIV vă oferă dreptul de a accesa website-ul www.duraziv.ro, fără posibilitatea de a-l modifica în lipsa unui acord din partea DURAZIV

Aceast drept nu include:
- revânzarea sau utilizarea în scopuri comerciale a informaţiilor prezentate pe site-ul www.duraziv.ro;
- download-ul sau copierea informaţiilor legate de conturi utilizator;
- utilizarea tehnicilor tip data mining, roboţilor sau tehnologiilor similare care permit extragerea şi analiza datelor;
- orice act care ar constitui o încălcare atât a confidenţialităţii (incluzând încărcarea de informaţii private fără a avea acordul persoanei în cauză) cât şi a oricărui alt drept legal al persoanei;
- folosirea acestui site pentru a defăima sau calomnia DURAZIV SRL, angajaţii săi sau alţi indivizi, sau comportarea într-un fel care ar putea afecta buna reputaţie a DURAZIV SRL;
- încărcarea de fişiere care conţin viruşi sau de alte programe cu intenţia de a distruge acest site sau de a crea daune proprietăţilor DURAZIV SRL sau proprietăţilor altor persoane;
- afişarea pe/ transmiterea către acest site de materiale care în opinia DURAZIV ar putea cauza neplăceri sau ar putea fi defăimătoare, rasiste, obscene, ameninţătoare, pornografice sau ilicite, fiind în detrimentul sau încălcând sistemele sau reţelele de securitate ale DURAZIV.

Link-uri pe site-urile unei terţe părți

DURAZIV vă acordă un drept limitat, revocabil şi ne-exclusiv de a vă crea un hyperlink către pagina home a site-ului www.duraziv.ro, atâta vreme cât acest link nu descrie DURAZIV sau un partener al acestuia de o manieră falsă, greşită sau jignitoare. Dreptul acordat nu vă permite utilizarea în cadrul acestui hyperlink a mărcilor care sunt proprietatea DURAZIV fără acordul prealabil scris al S.C. DURAZIV SRL.

DURAZIV își declină orice răspundere dacă site-ul Dumneavoastră: - încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;
- conține informații inexacte, incomplete sau înșelătoare;
- nu oferă o securitate adecvată;
- conține viruși sau alte elemente cu caracter distructiv;
- este licențios sau calomnios.

Exonerarea de răspundere

Site-ul www.duraziv.ro este furnizat de către DURAZIV pe o bază “aşa cum este” şi “atât cât este disponibil”. DURAZIV nu garantează că site-ul www.duraziv.ro, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de la duraziv.ro sunt fără viruşi sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător. Utilizatorul foloseşte site-ul www.duraziv.ro pe riscul propriu, DURAZIV fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe site.

DURAZIV nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

DURAZIV nu acordă niciun fel de garanţie pentru conţinutul şi utilizarea site-ului www.duraziv.ro. Informaţiile publicate corespund realităţii la momentul înscrierii lor pe site sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului.

Legislație aplicabilă și jurisdicție

Efectuarea de operaţiuni neautorizate asupra acestui site şi tentativa de efectuare a acestora, incluzând utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informaţii în vederea comercializării lor, blocarea accesului, ş.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

DURAZIV respectă drepturile intelectuale ale altor persoane. Dacă consideraţi că munca dumneavoastră a fost copiată într-o manieră care să încalce dreptul de proprietate intelectuală, vă rugăm să adresaţi DURAZIV o notificare care să cuprindă: semnătura fizică sau electronică a persoanei autorizate să-l reprezinte pe posesorul dreptului de proprietate; o descriere a materialelor protejate de drepturi care apreciaţi că au fost încălcate; o indicare a locaţiei pe site unde apreciaţi că aceste drepturi au fost încălcate; adresa, numărul de telefon şi adresa de e-mail a dumneavoastră; o declaraţie pe proprie răspundere conform căreia sunteţi convins că utilizarea în dispută nu a fost autorizată de deţinătorul drepturilor, ale împuternicitului sau ale legii; o declaraţie notarială pe proprie răspundere conform căreia acţionaţi cu bună credinţă, că notificarea este completă şi corectă şi că sunteţi deţinătorul drepturilor sau acţionaţi în numele său.

Termenii şi condiţiile de folosire se supun legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul DURAZIV. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanţa judecătorească din aceeaşi structură administrativă cu sediul DURAZIV.

Informații pentru utilizatori

Utilizatorii site-ului www.duraziv.ro pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observaţii cu privire la conţinutul şi structura site-ului, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, care să afecteze viaţa privată, drepturile de proprietate intelectuală, ale DURAZIV sau ale unor terţe părţi, şi care nu conţin viruşi, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanţ, mailinguri de masă sau orice altă formă de spam. Nu puteţi folosi o adresă de e-mail falsă sau să impersonaţi o altă persoană sau entitate. DURAZIV îşi rezervă dreptul, dar nu şi obligaţia, de a îndepărta sau edita o astfel de informaţie transmisă.

Prin trimiterea unei astfel de informaţii, dacă nu este altfel specificat, acordaţi DURAZIV dreptul gratuit, ne-exclusiv, perpetuu şi irevocabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, deriva, distribui sau a le afişa pe orice fel de medii, în toată lumea şi acordaţi DURAZIV dreptul de a utiliza numele pe care l-aţi trimis în legătură cu informaţia. Declaraţi şi garantaţi că deţineţi sau controlaţi toate drepturile cu privire la informaţiile transmise, că acestea sunt corecte şi că utilizarea acestora nu intră în contradicţie cu Termenii şi condiţiile de utilizare, că nu vor cauza daune către o terţă parte şi că veţi despăgubi integral DURAZIV sau partenerii săi pentru toate cererile rezultate din informaţia astfel transmisă.

În plus, DURAZIV este liber să utilizeze în orice scop (incluzând dar fără a se limita la dezvoltarea, fabricarea, publicitatea şi marketingul produselor) orice idee, lucrare de artă, invenţie, proiect de dezvoltare, sugestie sau concept conţinute în orice comunicare transmisă prin intermediul acestui site. Nicio astfel de utilizare nu implică vreo compensaţie pentru terţii care au transmis informaţia.

Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal. DURAZIV nu va difuza aceste date către terți beneficiari/utilizatori. DURAZIV poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopuri: realizării de analize/rapoarte; realizării de informări; publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite de către DURAZIV.